Akceptacja prac

Akceptacja prac jest istotnym elementem w procesie projektowania wieńczącym dzieło. Dążymy do bezproblemowego dotarcia do tego elementu.

W każdym procesie projektowym jest bardzo istotny proces akceptacji prac. Uporządkowanie jego zasad jest podstawą do sprawnego i bezkonfliktowego prowadzenia prac projektowych.
Podstawą do stworzenia udanego projektu jest jak najbardziej dokładne i precyzyjne określenie potrzeb klienta.
Odbywa się to za pomocą wywiadu telefonicznego, przesłania e-mailem spisanych oczekiwań lub sporządzenie przez klienta tzw. briefu, który w zwięzły sposób określa oczekiwania i potrzeby klienta.
Nie powinno się przystępować do prac bez określenia wymagań, jakie mają spełniać projekty. określenia klienta na zasadzie: „proszę coś zaproponować” lub „proszę zrobić wg własnego uznania” oznaczają przekazanie inwencji grafikowi i zamykają klientowi drogę do dokonywania zmian.

Materiały wejściowe

Równie ważne są materiały wejściowe. Klient powinien dysponować logo i innymi plikami graficznymi w odpowiedniej rozdzielczości. Pliki złej jakości są zmorą każdego grafika. Obróbka ich do stanu używalności zabiera bardzo dużo czasu bądź jest niemożliwa.

Podczas wyceny są podawane szczególne warunki akceptacyjne pracy. Jeśli natomiast nie ma innych ustaleń to standardem jest przygotowanie szablonu bądź wstępnego projektu i przekazanie klientowi do akceptacji. Poprawki wnoszone są zazwyczaj w dwóch sesjach poprawkowych.
Oczekujemy na tym etapie od klienta jednoznacznych uwag i decyzji. Jeżeli prace powstałe na tym etapie są nie do przyjęcia prosimy o jednoznaczną komunikację i podjęcie decyzji o kontynuacji lub przerwaniu prac.

Akceptacja i zmiana decyzji

Zmiana decyzji klienta po wcześniejszym zaakceptowaniu prac lub wskazaniu kierunku ich rozwoju jest oczywiście możliwa, ale powinna się odbywać kosztem klienta, a nie czasu pracy grafika.
Podobnie w przypadku powrotu klienta do odrzuconych wcześniej prac. Jest to możliwe, ale nie powinno przysparzać dodatkowych prac grafikowi.

akceptacja prac

Prosimy pamiętać, że brak zdecydowania klienta jest czynnikiem utrudniającym współpracę w procesie tworzenia prac graficznych. Graficy zawsze pracują pod presją klienta i ich efektywność zawsze zależy od Ciebie.
Postępowanie w myśl zasady, że klient ma zawsze rację bywa krzywdzące dla wykonawcy zlecenia. Zachowajmy zdrowy rozsądek w ocenie i wydawanych opiniach.
Podczas komunikacji pisemnej zachowajmy ciągłość korespondencji. Potwierdzajmy sobie ustalenia słowne i starajmy się o jednoznaczność i zapewnienie zrozumienia przez drugą stronę,

Sprawnie przeprowadzony proces przygotowania i akceptacji prac i wydruków jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość naszej pracy. Zależy nam, by ten etap był dla Klienta komfortowy, nie przysparzał kłopotów i jakichkolwiek utrudnień.

Udanej współpracy życzy zespół alfabetreklamy.pl